ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
Department
รายการสินค้าที่จัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
Kerry Express
ลำดับที่: 1
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00529
วันที่จัดส่ง: 06 มกราคม 2567 13:46
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512391
Kerry Express
ลำดับที่: 2
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00527
วันที่จัดส่ง: 05 มกราคม 2567 09:30
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512389
Kerry Express
ลำดับที่: 3
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00528
วันที่จัดส่ง: 03 มกราคม 2567 13:38
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512387
Kerry Express
ลำดับที่: 4
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00524
วันที่จัดส่ง: 23 ธันวาคม 2566 11:37
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH010151H37Z3B1
Kerry Express
ลำดับที่: 5
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00526
วันที่จัดส่ง: 23 ธันวาคม 2566 11:37
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH670351H3MU9D
Kerry Express
ลำดับที่: 6
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00525
วันที่จัดส่ง: 14 ธันวาคม 2566 13:23
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH0306509APW7E
Kerry Express
ลำดับที่: 7
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00523
วันที่จัดส่ง: 11 ธันวาคม 2566 12:41
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512378
Kerry Express
ลำดับที่: 8
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00522
วันที่จัดส่ง: 01 ธันวาคม 2566 10:10
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512371
Kerry Express
ลำดับที่: 9
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00519
วันที่จัดส่ง: 21 พฤศจิกายน 2566 14:45
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512365
Kerry Express
ลำดับที่: 10
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00520
วันที่จัดส่ง: 17 พฤศจิกายน 2566 11:40
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512362