ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
Department
รายการสินค้าที่จัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
ลำดับที่ เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่-เวลา จัดส่ง วิธีจัดส่ง หมายเลขพัสดุ คลิก!
1 00482 21 เมษายน 2566 11:17 Kerry Express PSP0015608806
2 00481 18 เมษายน 2566 14:16 Flash Express TH210640Z1FN9E
3 00478 03 เมษายน 2566 12:14 Kerry Express PSP0018371489
4 00477 24 มีนาคม 2566 14:03 Kerry Express PSP0018371477
5 00475 23 มีนาคม 2566 11:26 Kerry Express PSP0018371476
6 00476 23 มีนาคม 2566 11:26 Kerry Express PSP0018371475
7 00474 22 มีนาคม 2566 06:51 Kerry Express PSP0018371474
8 00472 20 มีนาคม 2566 09:21 Kerry Express PSP0018371471
9 00473 18 มีนาคม 2566 13:42 Kerry Express PSP0018371469
10 00471 21 กุมภาพันธ์ 2566 13:12 Flash Express TH20053TZMWM7G
11 00470 17 กุมภาพันธ์ 2566 11:25 Kerry Express PSP0018371451
12 00467 16 กุมภาพันธ์ 2566 18:31 Flash Express TH04013T9ZMZ7L
13 00466 16 กุมภาพันธ์ 2566 18:31 Flash Express TH20013T9ZF97L
14 00469 15 กุมภาพันธ์ 2566 11:51 Kerry Express PSP0017265449
15 00468 13 กุมภาพันธ์ 2566 15:30 Flash Express TH21063SYCR67E
16 00465 01 กุมภาพันธ์ 2566 12:42 Kerry Express PSP0017265438
17 00464 24 มกราคม 2566 12:20 Flash Express PSP0017265428
18 00463 21 มกราคม 2566 10:34 Kerry Express PSP0017265425
19 00461 26 ธันวาคม 2565 11:46 Kerry Express PSP0017265406
20 00460 17 ธันวาคม 2565 12:48 Flash Express TH02013JKGNK1M
21 00459 12 ธันวาคม 2565 13:17 Kerry Express PSP0017265490
22 00458 10 ธันวาคม 2565 10:20 Kerry Express PSP0017265487
23 00456 26 พฤศจิกายน 2565 10:48 Kerry Express PSP0017265476
24 00457 25 พฤศจิกายน 2565 13:15 Kerry Express PSP0017265475
25 00455 15 พฤศจิกายน 2565 09:39 Kerry Express PSP0017265467