ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
Department
รายการสินค้าที่จัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
Kerry Express
ลำดับที่: 1
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00522
วันที่จัดส่ง: 01 ธันวาคม 2566 10:10
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512371
Kerry Express
ลำดับที่: 2
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00519
วันที่จัดส่ง: 21 พฤศจิกายน 2566 14:45
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512365
Kerry Express
ลำดับที่: 3
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00520
วันที่จัดส่ง: 17 พฤศจิกายน 2566 11:40
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512362
Kerry Express
ลำดับที่: 4
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00521
วันที่จัดส่ง: 17 พฤศจิกายน 2566 11:15
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512361
Kerry Express
ลำดับที่: 5
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00518
วันที่จัดส่ง: 09 พฤศจิกายน 2566 12:02
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512354
Kerry Express
ลำดับที่: 6
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00517
วันที่จัดส่ง: 04 พฤศจิกายน 2566 07:12
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018851253
Kerry Express
ลำดับที่: 7
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00513
วันที่จัดส่ง: 20 ตุลาคม 2566 15:15
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019076592
Flash Express
ลำดับที่: 8
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00511
วันที่จัดส่ง: 17 ตุลาคม 2566 11:26
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH05014RZE8K5F
Kerry Express
ลำดับที่: 9
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00516
วันที่จัดส่ง: 09 ตุลาคม 2566 16:12
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019076582
Kerry Express
ลำดับที่: 10
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00515
วันที่จัดส่ง: 09 ตุลาคม 2566 14:45
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019076581